آمفی تئاتر
در سالن آمفی تئاتر، همایش ها، جلسات و سخنرانی ها برگزار می گردد. سالن آمفی تئاتر مجهز به دستگاه ویدئو پروژکتور و سیستم کامپیوتری و اسپیکر می باشد.
آمفی تئاتر
                                
 تصاویری از همایش های برگزار شده در سالن آمفی تئاتر

ارباب رجوع در آمفی تئاترارباب رجوع در آمفی تئاتر
دکتر بابایی بیگی در سالن آمفی تئاترارباب رجوع در آمفی تئاتر
 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir