کلینیک ها

در این مرکز، کلینیک های زیر، خدمات پزشکی را به صورت رایگان ارائه می دهند:

 
کلینیک های موجود در مرکز

 

 

 

 

 

کلینیک تغذیه

کارشناسان تغذیه:
خانم نسرین بنائی
خانم حمیده فیجانی

ساعت های حضور:
از شنبه تا پنج شنبه
از شنبه تا پنج شنبه

 
کلینیک فشارخون


متخصص قلب و عروق:
خانم دکتر کیانپور


ساعت حضور:
دوشنبه


کلینیک چربی خون

 
متخصص قلب و عروق:
خانم دکتر کیانپور

 
ساعت حضور:
دوشنبه


 کلینیک قندخون


ارجاع به درمانگاه مطهری


کلینیک پزشکی ورزشی


متخصصین پزشکی ورزشی:
آقای دکتر مجاب
خانم دکتر رادمنش
خانم دکتر دهقانی                    


ساعت های حضور:
شنبه - دوشنبه - پنجشنبه
یکشنبه
چهارشنبه


کلینیک آموزشی درمانی


متخصص پزشکی ورزشی:
خانم دکتر رادمنش


ساعت های حضور:
یکشنبه

              
                                  
                                    روند کار کلینیک های خانه قلب سالم

دستور کار کارشناسان تغذیه در کلینیک تغذیه را از اینجا مشاهده نمائید.

دستور کار متخصصین پزشکی ورزشی در کلینیک پزشکی ورزشی را از اینجا مشاهده نمائید.

دستور کار متخصص قلب و عروق در کلینیک فشار خون را از اینجا مشاهده نمائید.

دستور کار متخصص پزشکی ورزشی در کلینیک آموزشی درمانی را از اینجا مشاهده نمائید.

دستور کار متخصصین برای ارجاع بیماران دیابتی به درمانگاه مطهری را از اینجا مشاهده نمائید.  

 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir