واحد کامپیوتر


کارهای مربوطه در قسمت واحد کامپیوتر خانه قلب سالم به شرح زیر می باشد:

آپدیت وب سایت خانه قلب سالم.

وجود نرم افزار غربالگری قلب و عروق جهت وارد کردن تمامی اطلاعات بیماران.
 

راه اندازی شبکه دانشگاه.
 

نظارت بر روند خرید تجهیزات سخت افزاری، نرم افزاری،شبکه و اینترنت.
 

مدیریت کردن شبکه و کنترل از راه دور سیستم ها از طریقRemote desktop   و Teamviewer.
 

شناسنامه دارکردن کامپیوترهای موجود و وارد کردن تمامی فعالیت ها در سایت ictm  دانشگاه .
 

نصب نرم افزار ccproxy  جهت محدود کردن سطح دسترسی کاربران به اینترنت.
 

نصب جدیدترین آنتی ویروس جهت امنیت سیستم ها و شبکه و آپدیت آن ها.
 

چک کردن اتوماسیون و پیگیری نامه ها.
 

عیب یابی و رفع مشکلات سیستمی.
 

      مدیریت نرم افزار تایمکس.
 

      مدیریت نرم افزار کاردیاکس نوارقلب.
 

     رفع مشکلات سیستمی پرسنل.
 

 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir