هیئت مدیره

دکتر محمد جواد زیبایی نژاد
سمت:
سرپرست و رئیس مركز تحقیقات قلب و عروق
رتبه علمی:
استاد
مدرك تحصیلی:
دكتری فوق تخصص
رشته دانشگاهی:
قلب و عروق

پست الكترونیكی:
zibaeem2@gmail.com


Dr.zibaeenezhad
دکتر محمد علی بابایی بیگی
سمت: مدیر گروه قلب و عروق
رتبه علمی: دانشیار
مدرك تحصیلی: دكتری فوق تخصص
رشته دانشگاهی: قلب و عروق
پست الكترونیكی: M_babaee_med@yahoo.com

Dr.Babaei beygi
دکتر نادر پارسا
سمت:
مسئول و ناظر کیفی خانه قلب سالم شیراز
رتبه علمی:
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات قلب 
مدرك تحصیلی: متخصص پاتولوژی و اپیدمیولوژی
پست الكترونیكی: Drnaderparsabe@yahoo.com
Dr.Parsa


 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir