اهداف مرکز

گروهی از مردم به سبب عدم توجه به امر پيشگيری اوليه به سكته قلبی حاد، زودتر از حد انتظار، به سکته دچار شده اند و بايستی جهت پيشگيری از سكته دوم مورد ارزيابی قرار گيرند. 
      
پیشگیری اوليه
:
 • ارتقاء سطح سلامت جامعه از طريق ترويج برنامه‌ ريزی های پيشگيری اوليه.
 • تامين سلامت قلب و عروق در آحاد جامعه.
 • كاهش موارد سكته‌ حاد قلب و جلوگيري از سكته‌ های زودرس.
 • كاهش مرگ و مير ناشي از بيماری هاي قلب و عروق.
 • افزايش سطح آگاهی های بهداشتی عموم مردم در جامعه.
 • علمی كردن و استاندارد سازی شيوه زندگی.

روش كار:

 •  شناخت عوامل خطر در آحاد جامعه.
 •  تعيين ريسک سكته قلبی در طي 10 سال آينده.
 • شناساندن و معرفی عوامل خطر به آحاد جامعه.
 • ارائه الگوهای علمی و عملی مناسب براي كنترل هر يک از عوامل خطر.
 • تلاش جهت اصلاح عوامل خطر.
 • اجرای برنامه‌های آموزش عمومی.

موارد زیر جهت آگاهی افراد برای جلوگیری از سکته قلبی موثر می باشد:

      - شناساندن عوامل خطر به بيماران قلبی.
      - اصلاح عوامل خطر مطابق با توصيه‌های راهنما از طريق مراجعه ذیصلاح قلب و عروق.
      - مفید سازی روند زندگی در افراد مبتلا به سكته قلبی .
      - برگرداندن بيماران قلبي به كار مفيد در جامعه.
      - راهنمايی بيماران قلبی در ادامه درمان‌های ضروری.

 


 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir