متخصصان

 دکتر سلمی رادمنش
سمت:
متخصص پزشکی ورزشی
رتبه علمی:
استادیار
مدرك تحصیلی:
دکترای تخصصی پزشکی ورزشی
پست الكترونیكی: Salmaradmanesh@yahoo.com

Dr.radmanesh

دکتر سید وحید مجاب
سمت: متخصص پزشکی ورزشی
رتبه علمی: استادیار
مدرك تحصیلی:
دکترای تخصصی پزشکی ورزشی 
پست الكترونیكی:Seyedvahidmojab@yahoo.com  

Dr.mojab

دکتر زهرا کیانپور
سمت: متخصص قلب و عروق
مدرك تحصیلی: دکترای قلب و عروق
پست الكترونیكی: Dr.zkianpour@gmail.com

 

دکتر عظیمه دهقانی فیروزآبادی
سمت: متخصص پزشکی ورزشی
مدرك تحصیلی:
دکترای تخصصی پزشکی ورزشی 
پست الكترونیكی:
 
 
 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir