معرفی مرکز
            

خانه قـلب سالم، وابسته به مرکز تحقیقات قــلب و عروق دانشـگاه علوم پزشـکی شیراز به منـظور پیش گــیری از  

بیــماری های قلبی و عروقی
در نیمه شعبان سال  1388 با حضور وزیر وقت جناب آقای دکتر لنکرانی، افتتاح گردیده

و  فعالیـت خود را آغـاز نموده است و تاکنون 15200 نفر در این مرکز مورد غربالگری قرار گرفته اند.

opening  opening
opening  opening

این مرکز با ارائه خدمات رایگان از جمله: غربالگری، آزمایش خون، نوار قلب و دادن مشاوره رایـگان در زمینه بیماری

هــای قلبــی و عروقی،
کلینیک چربــی خون و فشــار خون، کلینیک تغذیه، کلینیـک پزشکـــــی و ورزشی، کلینیــک

آموزشی درمانی و ارجاع بیماران
دیابتی به درمانگاه مطهری در خدمت مردم عزیز می باشد.

این مرکز با در اختیــار داشتن دستگاه های مورد نیاز، می تواند خدمــات پژوهشی در اختیار اساتید، رزیــدنت ها و

دانشجویان قرار دهد.

                                                 موقعیت مکانی خانه قلب سالم شیراز

Healthmap.sums.ac.ir 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir