کارشناسان


شهربانو صداقت

سمت: مدیر داخلی
و مسئول نوار قلب
مدرك تحصیلی: کارشناسی پرستاری

پست الكترونیكی:
banoo.sedaghat@yahoo.com
مریم نصیری
سمت: کارشناس فناوری اطلاعات و مسئول وب سایت خانه قلب و کنگره های مرکز قلب
مدرك تحصیلی: کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
پست الكترونیكی: mnasiri@sums.ac.ir 

Ms.Nasiri

سیده زهره حسینی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
مدرك تحصیلی: کارشناسی میکروبیولوژی
پست الكترونیكی: zhoseiniz93@gmail.com

Ms.Hosseini

نسرین بنائی جهرمی
سمت: کارشناس تغذیه
مدرك تحصیلی: کارشناسی تغذیه
پست الكترونیكی: nasrinbanaei_70@yahoo.com
حمیده فیجانی

سمت: کارشناس تغذیه
مدرك تحصیلی: کارشناسی تغذیه
پست الكترونیكی: hfijani@yahoo.com 
رقیه بیضاوی
سمت:
کارشناس امور اداری
مدرك تحصیلی: کارشناسی مدیریت برنامه ریزی
پست الكترونیكی: sadafbeyzavi@yahoo.com

Ms.Beyzavi

سکینه رضائی
سمت: مسئول امور دفتری
مدرك تحصیلی: دیپلم کامپیوتر
پست الكترونیكی: rezaiee-fa@yahoo.com


Ms.Rezaei

محسن زارع
سمت: کارپرداز
مدرك تحصیلی: کاردانی کامپیوتر
پست الكترونیكی:
mohsenzare206@gmail.com
Mr.Zare
 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir