برنامه کلی کلینیک هاکلینیک تغذیه

کارشناسان تغذیه:
خانم نسرین بنائی
خانم حمیده فیجانی

ساعت های حضور:
از شنبه تا پنج شنبه
از شنبه تا پنج شنبه

کلینیک فشارخون

متخصص قلب و عروق:
خانم دکتر کیانپور
 
ساعت حضور:
دوشنبه

کلینیک چربی خون
 
متخصص قلب و عروق:
خانم دکتر کیانپور

 
ساعت حضور:
دوشنبه


کلینیک قندخون

ارجاع به درمانگاه امام رضا


کلینیک پزشکی ورزشی

متخصصین پزشکی ورزشی:
آقای دکتر مجاب
خانم دکتر رادمنش
خانم دکتر دهقانی


ساعت های حضور:
شنبه - دوشنبه - پنجشنبه
یکشنبه
چهارشنبه

کلینیک درمانی آموزشی

متخصص پزشکی ورزشی:
خانم دکتر رادمنش


ساعت حضور:
یکشنبه
 
 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir