نظرسنجی وب سایت

خ
واهشمند است سوالات و نظرات خود را درباره وب سایت خانه قلب سالم اعلام فرمایید.

گرافیک سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
محتوای اطلاعاتی ارائه شده توسط سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟ ضعیف
متوسط
خوب
کدام قسمت وب سایت خانه قلب سالم مفیدتر است؟ اخبار و اطلاعیه ها
پژوهش
لطفاً هر گونه نظر و پیشنهاد برای بهبود وب سایت را بیان فرمایید.
لطفاً ایمیل خود را جهت پاسخگویی به سوالات، در این قسمت وارد نمائید.
متن تصویر*
Reload
    
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir