کمک های مردمی

لطفا کمک های خود را به شماره حساب 0105853482007 بانک صادرات شیراز شعبه شهید مطهری به نام خانه قلب سالم واریز نمائید.

با توجه به اینکه خانه قلب سالم، یک مرکز خیریه می باشد لذا از شما خیرین گرامی و مردم خیراندیش تقاضا داریم که کمک های خود را
به این مرکز جهت پیشگیری از بیماری های قلبی و سکته های زودرس، عرضه نمائید. 
کمک مالی 
کمک تجهیزاتی 
کمک آموزشی 
کمک پژوهشی 
کمک نیروی کار
* سکته قلبی سبب بی سرپرست شدن یک خانواده و یتیـم شدن فرزنـدان می گردد. شما خیـرین، با کـمک به ما در امر پیشگیری از سکته های قلبی، جلو یتیـم شدن و بی سرپـرست شـدن خانواده ها را خواهید گرفت و قبل از اینکه مجبور شویم به ایتام کمک کنیم جلوی یتیم شدن را بگیریم. 

* خدمات رایگان خانه قلب سالم برای عموم مردم عزیز به شرح زیر می باشد:

غربالگری شامل: 


آزمایش چربی خون (
CHOL – TG – HDL - LDL).

      آزمایش قند خون ( FBS – HBA1C - 2HPP).

      آزمایش کراتینین (Cr).

      آزمایشCBC: (WBC - RBC - HGB - HCT - MCV - MCH - MCHC - PLT) 

      اندازه گیری قد و وزن، دور کمر، دور شکم، دور مچ.

      اندازه گیری فشار خون.

      گرفتن نوار قلب.

کلینیک شامل:


کلینیک چربی خون               کلینیک تغذیه              
          کلینیک پزشکی ورزشی
کلینیک فشار خون                کلینیک دیابت                         کلینیک آموزشی درمانی


 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir