نظرسنجی کمک های مردمی

«
لطفا کمک های خود را به شماره حساب
0105853482007 بانک صادرات شیراز شعبه شهید مطهری به نام خانه قلب

 
سالم واریز نمائی
د.»  

                  
خواهشمند است سوالات و نظرات خود را درباره کمک های مردمی اعلام فرمایید.

نام و نام خانوادگی(در صورت تمایل)
آیا شما داوطلب خدمات و کمک به خانه قلب هستید؟ بلی
خیر
شما با کدام عنوان وارد سایت خانه قلب شده اید؟ فرد متفرقه
خیراندیش
محقق
دانشجوی پزشکی
پزشک
غیره
در چه زمینه هایی حاضر به کمک به خانه قلب هستید؟ کمک مالی
کمک تجهیزاتی
کمک آموزشی
کمک پژوهشی
کمک نیروی کار
سایر
لطفاً هر گونه سوال راجع به کمک های مردمی دارید را بیان فرمایید.
لطفاً هر گونه سوال راجع به بیماری های قلبی/طرح های پژوهشی و غیره دارید را بیان فرمایید.
لطفاً ایمیل خود را جهت پاسخگویی به سوالات کمک های مردمی، در این قسمت وارد نمائید.
متن تصویر*
Reload
    
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir