کنگره مرکز تحقیقات قلب و عروق

 

 

پنجمین کنگره پیشگیری از بیماری های قلبی  و عروقی د رهتل بزرگ شیراز- 7 الی 9 مهر ماه 95


اولین کنگره مداخلات پیچیده قلبی  در هتل برزگ چمران شیراز-13 و 14 خرداد ماه 95

 

دومین کنگره فیبریلاسیون دهلیزی در هتل بزرگ چمران شیراز -26 و 27 فروردین 95


 

چهارمین کنگره پیشگیری از بیماریهای قلب و عروق 8 تا 10 مهر ماه سال 94 در هتل بزرگ شیراز

با توجه به برگزاری موفق 3 دوره همایش پیشگیری از بیماری های قلب و عروق و همچنین افزایش روزافزون بیماری های قلبی و درصد بالای مرگ و میرها در اثر مشکلات قلب و عروق، مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز با توجه به وظیفه خود چهارمین کنگره پیشگیری از بیماری های قلب و عروق را در شیراز برگزار می کند. در این کنگره متخصصانی از کشورهای خاور میانه و اروپا، آمریکا و ایران حضور خواهند داشت.
برای دیدن اطلاعات بیـشتر بـر روی عکس زیر کلیک کنـید.

کنگره بین المللی قلب و عروق شیراز

نهمین کنگره ی قلب و عروق خاورمیانه خرداد ماه سال 94 در ترکیه

نهمین کنگره ی قلب و عروق خاورمیانه در تاریخ 15-13 خرداد ماه سال 94 در ترکیه برگزار می شود.
برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.


نهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه

برای دیدن اطلاعات سومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماری قلب و عروق بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

سومین کنگره پیشگیری از بیماری های قلب و عروق


 برای دیدن اطلاعات کنگره قلب و عروق خاورمیانه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کنگره قلب و عروق خاورمیانه


 برای دیدن اطلاعات کنگره تازه های فیبریلاسیون دهلیزی اسفند ماه بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

همایش تازه های فیبریلاسیون دهلیزی


برای دیدن اطلاعات دومین کنگره بین المللی پیشگیری از بیماری های عروق کرونر بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

دومین کنگره پیشگیری از بیماری های قلب و عروق


 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir