طرح های پژوهشی خانه قلب سالم

طرح های پژوهشی خانه قلب سالم که توسط رزیدنت های قلب و عروق و کارشناسان تغذیه انجام شده است:


بررسی تاثیر اسپیرونولاکتون به صورت تک دارویی در فشار خون اولیه.


بررسی اثر کپسول سماق بر روی افراد مبتلا به چربی خون.


بررسی اثر مصرف روغن آفتابگردان و روغن بذر کتان بر روی افراد مبتلا به سندروم متابولیک.


مقایسه اثر ماهی و قرص های حاوی امگا 3 در کاهش کلسترول و TG بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی.


تاثیر مصرف روغن بادام بر روی پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به هایپرلیپیدمی.


تاثیر مصرف روغن بادام کوهی بر روی پروفایل لیپیدی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک.


آموزش  کنترل فشار خون با راهبردهای خود مدیریتی در سطح شیراز.

بررسی روغن کنجد روی چربی خون و تاثیر آن برای افزایش HDL و کاهش TG خون.


بررسی بذر دانه کتان بر روی قند خون و مقاومت انسولینی و شاخص های تن سنجی و پرو فایل لیپیدی.


بررسی روغن گردو بر روی چربی خون و قند خون.


بررسی شیر کفیر و دوغ کفیر بر روی چربی خون و کاهش وزن بدن.


بررسی گیاه مرزه بر روی چربی خون و قند خون و فشار خون و فاکتورهای التهابی در بیماران مبتلا به سندرم متابولیک.


بررسی كوتاه مدت ارتقاء آگاهی بيماران با پر فشاری خون جهت اعمال تغيير در سبک زندگی.


بررسی نتايج شش ماهه استراتژی مداخله ای در جهت كاهش وزن افراد چاق مراجعه كننده به خانه قلب.


بررسی آگاهی بيماران و تاثير كلینیک های آموزشی در كنترل HBA1c بيماران مبتلا به بيماری ديابت.


بررسی اثر آبغوره بر روی چربی خون در آقایان با HDL کمتر از 40 و خانم ها کمتر از 50.

 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir