خدمات بیماران


این مرکز خدمات زیر را به صورت رایگان به مردم عزیز ارائه می دهد:


- پذیرش و نام نویسی از افرادی که دچار بیماری های قلبی نباشند.

- نوبت دادن به تمام مراجعه کنندگان جهت انجام آزمایشات قند و چربی کراتینین وCBC .

- پر کردن پرسشنامه غربالگری در روز مراجعه.

- گرفتن فشارخون، وزن و قد برای تمامی بیماران.

- انجام آزمایشات ذکر شده در روز مراجعه.

- وارد کردن تمامی اطلاعات بیماران در نرم افزار غربالگری قلب و عروق.

- جوابدهی آزمایشات در وقت تعیین شده.

- مراجعه به پزشک جهت ویزیت شدن.

- استفاده از کلینیک های (پزشکی ورزشی- تغذیه- چربی خون- فشارخون) بنا به نظر پزشک معالج.

- استفاده از کلینیک دیابت با ارجاع به درمانگاه مطهری.

- تکرار مجدد آزمایشات بنا به تشخیص پزشک معالج.

- انجام نوار قلب با نظر پزشک معالج.

- نوبت دهی برای مراجعات بعدی با نظر پزشک معالج.


* فقط مراجعه کنندگان از 20 سال تا 65 سال پذیرش می شوند.

* هر بیمار تا 5 سال از تاریخ اولین مراجعه می تواند زیر نظر این مرکز باشد.

 


 
خانه قلب سالم شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
شیراز، بولوار مدرس، روبروی خیابان فضیلت، جنب بنیاد جانبازان
  تلفن تماس: 37254663-37254665
 دورنگار: 37254662
ایمیل: mnasiri@sums.ac.ir